Expertises Maritiem Nautisch

Expertises Maritiem Nautisch

Expertises in de maritieme of nautische wereld beperken zich niet alleen tot schade aan ladingen van cargoschepen, binnenvaart of scheepvaart op zee.

Het belang van expertises bij pleziervaart neemt alsmaar toe om verschillende redenen :

* méér pleziervaart , dit zowel op zee als binnen of toervaart
* tweedehandsmarkt is nu een kopersmarkt , en kent nu een grote heropleving

Bij de aankoop , zij het nu een tweedehands of nieuw pleziervaartuig , een zeilboot of motorboot , is de koper meestal niet in staat om "zijn" droom bij aanschaf of oplevering met een objectief oog te bekijken .
Een nuchtere kijk van een maritiem deskundige op de zaak kan veel leed besparen nadien, want uiteindelijk koopt men een pleziervaartuig voor het plezier en niet om jaren met een hoop miserie of akkefieten geconfronteerd te worden

Wij voeren een inspectie uit op een deskundige en objectieve manier, volgens een standaard protocol en bezorgen u een deskundigheidsverslag met foto's .
Op maat gevraagde taxaties of waardebepalingen , of specifiek bepaalde zaken van uw zeiljacht , motorboot , skiboot , ... zoals bijvoorbeeld de romp , de motor , kan ook indien desgewenst.

Expertises