Marine Surveyor

Marine Surveyor

Marine Surveyor en Maritiem Surveyor is een term die veelal door elkaar wordt gebruikt.

Alhoewel ze beiden juist zijn , wordt Marine Surveyor meer gebruikt in de Engelstalige wereld , doch is deze hier ook wel bekend en gebruikt. Maritiem betekent meestal : "Betrekking hebbende op de zee".  of "De zee of het zeewezen betreffende".

Marine wordt eerder in de context als onderdeel van de krijgsmacht dat zich bezighoudt met de oorlogvoering, crisisbeheersing en vredeshandhaving op zee gebruikt .

Het woord Marine wordt dan anderzijds ook gebruikt als b.v. in "marinebioloog" , wat dan eerder weer over de zee , de funa en flora in zee , dus de zee als natuurgebied , gaat .

Een maritiem expert, nautisch expert , marine surveyor , yacht expert of een yacht surveyor zijn woorden die meestal voor één en dezelfde peroon of dienst wordt gebruikt . Het gaat over diensten voor allerhande scheepvaartuigen of boten, hetzij plezierjachten, motorboten, zeiljachten, i nde recreatie maar ook over deze vaartuigen in de beroepsscheepvaart of marine ( lees : afdeling van defensie op zee ) 

Een gans verschil met maritieme experts die cargo schade inspecteren of begroten tijdens het transport 

 

Marine Surveyor