Marine Surveyor

Marine Surveyor

Marine Surveyor

Marine Surveyor of een Maritiem Surveyor is een term die veelal door elkaar wordt gebruikt.

Alhoewel ze beiden juist zijn , wordt Marine Surveyor meer gebruikt in de Engelstalige wereld , doch is deze hier ook wel bekend en gebruikt. Maritiem betekent meestal : "Betrekking hebbende op de zee".  of "De zee of het zeewezen betreffende".

Marine wordt eerder in de context als onderdeel van de krijgsmacht dat zich bezighoudt met de oorlogvoering, crisisbeheersing en vredeshandhaving op zee gebruikt. Althans in de nederlandse taal.

Het woord Marine wordt dan anderzijds ook gebruikt als b.v. in "marinebioloog", wat dan eerder weer over de zee , de funa en flora in zee , dus de zee als natuurgebied, gaat .

Een maritiem expert, nautisch expert , marine surveyor , yacht expert of yacht surveyors zijn woorden die meestal voor één en dezelfde peroon of dienst wordt gebruikt . Het gaat over diensten voor allerhande scheepvaartuigen of boten, hetzij plezierjachten, motorboten, zeiljachten, in de recreatievaart maar ook over deze vaartuigen in de beroepsscheepvaart of marine ( lees : afdeling van defensie op zee ) 

Een gans verschil met maritieme experts die cargo schade inspecteren of begroten tijdens transporten. 

 

Yacht Surveyor

Yacht Surveyor is een veelzijdig beroep. Je dient de juiste opleiding te hebben gevolgd én de nodige skills te hebben om deze job uit te voeren. Alhoewel het beroep van Yacht Surveyor een ruime technische kennis ( ingenieurs scheepsbouw bv ) vereist zijn de meeste Yacht Surveyors ergens te linken aan het water of de zee.

De meeste van deze deskundigen hebben een affeniteit met het water en meestal zijn dit dus ook zeilers of motorbootvaarders.

Peter Wyffels , is bijvoorbeeld hoogzee zeiler, motorbootvaarder, diepozeeduiker met nog eens het brevet van duiker-redder en duiker-berger, maar ook kitesurfen , waterskiën en windsurfen horen o.a. bij zijn beroeps -en sportactiviteiten.   

Marine Surveyor